นโยบายการคืนเงิน

เดินทางกลับประเทศไทย

- เพื่อให้มีสิทธิ์รับคืนสินค้าต้องไม่ใช้และอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ นอกจากนี้ยังต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าโดยไม่มีคำอธิบาย

การจัดส่งระหว่างประเทศ

- เรารับประกัน 100% การจัดส่งระหว่างประเทศที่ปลอดภัยที่หน้าประตูคุณ

- พัสดุระหว่างประเทศทั้งหมดที่เราติดตามโดยใช้หมายเลขติดตาม

- ในกรณีที่ถูกยึดที่ศุลกากรเราจัดส่งคืนสินค้าให้ฟรีภายใน 3 สัปดาห์นับจากช่วงเวลาที่ส่งคำสั่งเปิดกรณีการคืนสินค้า (2 ปากกาต่อเดือน)

- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าโดยไม่มีคำอธิบาย